Events in Copenhagen:
August 18th, solidarity demo, 5pm, Christianshavns Torv
August 31st, show solidarity to the two defendants in the final day of the trial – 4pm, Nytorv, outside the courthouse

On the 18th of August there will be a solidarity demonstration in Copenhagen to mark the trial of the first two people accused of ‚organizing‘ the protests around the COP 15. We urge everyone to spend the day or the following days on demonstrations and statements of support and solidarity – demonstration and manifestations outside Danish embassies, press work and articles – all are welcome and appreciated.

During the climate summit in Copenhagen, around 2000 people were arrested preventively and held in custody while they were trying to get their voices heard. These people along with thousands of other activists from around the world were trying to set a different and more just political agenda in the climate debate.

Approximately 20 people were detained for up to a month, out of which four people are faced with trials this autumn.* These people are accused of charges including planning violence against police, systematic vandalism and serious disturbance of public peace and order. Some of these charges are drawn from the Danish terror package and the penalties are strenghtened by the new Danish anti-protester laws introduced just prior to the COP 15. The charges they face are unfounded, but can still potentially result in years in prison.

During COP15 thousands of people from around the world gathered in Copenhagen to challenge the farcical political negotiations at the Bella Center and demand just solutions to the climate crises. We demonstrated for solutions that are not only favouring the rich western world. We protested for real solutions which are challenging the capitalist system, because this system has a constant focus on growth and profit that is obviously not able to solve the climate problems.

This dawning climate justice movement was met with antipathy and arrogance of power from the Danish government, which was reflected in the form of a massive police repression. During 2009 the Danish government and the Danish police carried out an intense scare campaign
in the media to demonize protesters and activists. Police were given extra power and economic resources for the COP 15. This led to thousands of preventive arrests, month-long surveillance of telephone and raids of private homes and accommodations, and grotesque and unnecessary detentions.

The police actions were completely out of proportion and a clear violation of our democratic rights. Their actions attempted criminalization of our right to organize ourselves politically. It was made clear that any movement that dares to challenge existing power structures and demand political changes are not welcome in Denmark today. Instead of listening to the massive criticism of the negotiations, the Danish government revealed a hypocritical lack of
interest in solving the climate problems. And now the Danish state is trying to make four individuals responsible for a whole movement’s collective decision-making and collective protests.

In our view – the right to protest and everyone’s right to be heard, is an essential element in a democracy – even if you are speaking against the existing capitalist system. We therefore call on everyone to show solidarity with the accused and make the criticism of the ongoing
processes visible.

We would like to receive information and documentation of any actions you take to collect on our website.

The coming trials is not just about the fact that innocent people might be convicted, but about everybody’s fundamental right to demonstrate, protest, take action and organize politically. It is important that we do not sign away these rights, but continue the fight.

In Solidarity – The Climate Collective

www.cop15repression.info or www.climatecollective.org
email: cop15repression [at] climatecollective.org

* The four accused are: Natasha Verco, Noah Weiss, Stine Gry Jonassen and Tannie Nyboe. Natasha and Noah’s trials are on the 24th, 25th and 31th of August, and Stine and Tannie’s trials are on the 6th, 27th and 28th of October. The prosecution case against the Danish state about the preventive arrests are on the 23th and 30th of August and the 1st of September.

__________

Solidaritet med de anklagede COP15 aktivister

18. august – Soli demo, kl. 17.00, Christianshavns Torv

Den 18. august vil der være en solidaritetsdemonstration for at markere fortsættelsen af retssagen mod de første to personer der er anklaget for at organisere protesterne i København under klimatopmødet i december. Vi opfordrer til at bruge dagen eller de følgende dage til manifestationer og støtteerklæringer – Læserbreve, pressemeddelelser, underskriftsindsamlinger, demonstrationer – Alt er velkomment og værdsat.
Send os meget gerne information og dokumentation så vi kan samle det på vores hjemmeside. Den 31. august når der forventes at være faldet dom i sagen, mødes vi udenfor Københavns byret kl. 16:00 for at vise vores opbakning og solidaritet med de to.

Under klima topmødet i København blev omkring 2000 mennesker frihedsberøvet, mens de blandt tusinder af andre aktivister fra hele verden forsøgte at få deres stemmer hørt og sætte en anden politisk dagsorden i klimadebatten. Cirka 20 personer blev varetægtsfængslet, hvoraf 4 personer skal for retten i løbet af efteråret*, anklaget for at have planlagt vold mod embedsmand i funktion, hærværk og grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden. Anklager der er uden hold i virkeligheden, men som potentielt kan give flere års fængsel. Nogle af anklagerne udspringer fra den danske terrorlovgivning og flere er blevet skærpet med indførelsen af -Lømmelpakken- umiddelbart før klimatopmødet. Gennem anklagerne forsøger staten at gøre enkeltindivider ansvarlige for en hel bevægelses kollektive beslutningsprocesser og kollektive protester.

Under COP15 samledes flere tusinde mennesker fra hele verden i København for at udfordre de useriøse politiske forhandlinger i Bella Centret og kræve retfærdige løsninger på klimaproblemerne. Løsninger der ikke kun tilgodeser den rige vestlige verden og som udfordrer det kapitalistiske system, der med sin konstante fokus på vækst og profit tydeligvis ikke er i stand til løse klimaproblemerne.

Denne gryende klimaretfærdighedsbevægelse blev mødt med modvilje og magtarrogance fra den danske stat, hvilket kom til udtryk i form af en massiv politirepression. I gennem hele 2009 udførte den danske regering og det danske politi en intens skræmmekampagne i medierne for at dæmonisere demonstranter og aktivister, samtidig med at politiet fik tilført ekstra magtbeføjelser og økonomiske ressourcer. Dette førte til tusindvis af præventive anholdelser, månedlange aflytninger af telefoner, overvågning og ransagning af private hjem og overnatningssteder samt groteske og unødvendige anholdelser og varetægtsfængslinger.

Politiets handlinger, der var helt ude af proportioner, var en krænkelse af vores demokratiske rettigheder og en kriminalisering af vores ret til at organisere os politisk.
Det blev gjort tydeligt, at en bevægelse der tør udfordre de eksisterende magtstrukturer og kræve politiske ændringer ikke er velkommen i dagens Danmark. I stedet for at lytte til den massive kritik af forhandlingerne, afslørede den danske stat en hyklerisk mangel på vilje til at reagere på klimaproblemerne.

I vores øjne er retten til at protestere og alles ret til at blive hørt en essentiel del af et demokrati – også selvom der tales i mod det eksisterende kapitalistiske system. Derfor opfordrer vi alle til at vise solidaritet med de anklagede og synliggøre kritikken af de igangværende processer.

De kommende retssager handler ikke bare om at uskyldige personer måske bliver dømt, men om vores allesammens grundlæggende ret til at demonstrere, protestere, aktionere og organisere os politisk. Det er vigtigt at vi ikke giver afkald på disse rettigheder, men fortsætter kampen.

I Solidaritet – Klimakollektivet

www.cop15repression.info eller www.climatecollective.org
email: cop15repression [at] climatecollective.org

* De 4 anklagede er: Natasha Verco, Noah Weiss, Stine Gry Jonassen og Tannie Nyboe. Natasha og Noah skal for retten den. 24., 25. og 31
august, og Stine og Tannie skal for retten d. 6., 27. og 28. oktober. Anklagesagen mod staten omkring de præventive anholdelser er den 23. og 30. august samt den 1. september.